Profile
Awards
 

เชียงรายไวน์เนอรี : เราผลิตไวน์เพื่อสุขภาพ
โรงงานไวน์เชียงรายไวน์เนอรี (CRW) เป็นโรงงานผลิตไวน์แห่งแรกและเป็นหนึ่งใน 2 –3 แห่ง        ของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.2089-2544) รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและต่างประเทศ เช่น ได้รับ GMP , HACCP,  ISO 14001 อีกทั้งยังเป็นโรงงานที่ผลิตไวน์ผลไม้และไวน์สมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศทั้งจำนวนการผลิตและการจำหน่าย  โดยมีทุนจดทะเบียน 59,999,990 บาท
CRW มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะผลิตไวน์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติโดยเน้นการผลิต ไวน์จากวัตถุ ดิบที่ปลอดสารพิษและให้ผลดีต่อสุขภาพจึงเป็นที่มาของการกำหนดตราไวน์ La Sante   ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสมีความ หมายว่า “สุขภาพ”
CRW มีผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์และวิสัยทัศน์สูง มีทีมนักวิชาการประกอบด้วยแพทย์ ระดับศาสตราจารย์และ นักวิชาการอาหารระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะนักวิจัยและพัฒนาไวน์อาวุโสเป็นที่ยอมรับ  ในระดับปรมาจารย์

   
ไวน์ของ CRW ได้รับรางวัลในการประกวดไวน์ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติมากมาย และไวน์ลิ้นจี่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไวน์ สำหรับการให้บริการใน การประชุมผู้นำ   APEC 2003  ซึ่งประธานาธิบดีของสหรัฐ  นายยอร์ช ดับเบิลยู บุช มาร่วมประชุมด้วย และนี่คงเป็นแรงผลักดันประการหนึ่งที่ทำให้ไวน์ลิ้นจี่ได้รับการคัดเลือกจาก Paleewong Trading Inc. ซึ่งเป็นผู้นำเข้าเบียร์และไวน์ต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ  สั่งไวน์หลายชนิดของ CRW ไปจำหน่ายในสหรัฐ โดยมีไวน์ลิ้นจี่ร่วมด้วย
 

ไวน์สมุนไพรของ CRW ได้รับการยอมรับสูงยิ่ง โดยเฉพาะไวน์กระชายดำ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดไวน์หลายครั้ง และเป็นไวน์ตัวแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล “ช้างขอบทอง” หรือ Merai Quality Area (MQA) ซึ่งเป็นเสมือน AOC ของประเทศฝรั่งเศสไวน์หวานของ CRW ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินจากการประกวดไวน์นานาชาติ International Food and Hospitality 2002 และได้รับการขนานนามให้เป็นไวน์ Thai Tokay (ไทยโตเก) โดย The Best Sommelier of Thailand  หรือ “นักชิมไวน์ทีได้รับการรับรองจากฝรั่งเศส” ที่ดีที่สุดของประเทศไทย ไทย   (หมายเหตุ : เป็นที่รับรู้กันว่าไวน์ หวานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกผลิตจาก โซแตนส์ ประเทศฝรั่งเศส ไวน์หวานที่มี ชื่อเสียงมากเป็นลำดับสองของโลก คือ ไวน์ Tokay ผลิตจากประเทศ ฮังการี)
ี้


บริษัทไบโอ-แนชเชอรัล เบเวอร์ริจ จำกัด
100242/251 - 252 หมู่ที่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2929-9290 (อัตโนมัติ 6 คู่สาย) โทรสาร. 0-2929-8610
E-Mail Address : bio_beverage@hotmail.com

บริษัท เชียงรายไวน์เนอรี จำกัด ( ผู้ผลิต )
160 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอศรีถ้อย จังหวัดเชียงราย 57180
โทร. 0-5395-0257, 01-914-9175 โทรสาร. 0-5395-0258
E-Mail Address : info@chiangraiwinery.com

 

   
 
All right reserved By Chiang Rai Winery Co., Ltd.Powered By Eguide.co.th